ΜΗΛΟΠΑΝ

ΜΗΛΟΠΑΝ Α.Ε.

 

Λίγα Λόγια για την Εταιρία

H εταιρία συστήθηκε στις 9/11/1972 με την επωνυμία ''ΜΙΧΑΗΛ ΒΗΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ-ΜΗΛΟΠΑΝ''. Στις 18/05/1981 η εταιρία μετετράπη σε Α.Ε. με την επωνυμία ''ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΛΟΠΑΝ Α.Ε.'' με τον διακριτικό τίτλο ''ΜΗΛΟΠΑΝ Α.Ε.''

Σκοπός της εταιρίας μας είναι:

1. Η εξόρυξη, επεξεργασία και εξαγωγή ορυκτών εν γένει ( περλίτη)

2. Η παραγωγή δομικών υλικών εν γένει